Điều khoản sử dụng dịch vụ Mua & Bán Tên Miền

Ngân Hàng Tên Miền duy trì và phát triển trang thông tin điện tử (sau đây gọi là ”Ngân Hàng Tên Miền”) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là “Bạn”) .

Điều khoản sử dụng dịch vụ Mua & Bán Tên Miền

Ngân Hàng Tên Miền duy trì và phát triển trang thông tin điện tử (sau đây gọi là ”Ngân Hàng Tên Miền”) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là “Bạn”) .

 
đặt mua tên miền

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới. Cơ hội và thách thức luôn luôn song hành cùng với nhau, bạn đã chuẩn bị những gì cho mình? Bạn cần thiết kế một trang web để bán hàng? Bạn cần thiết kế web giới thiệu về công ty, sản phẩm của mình? Bạn cần tìm đối tác thiết kế website chuyên nghiệp?